MILLECASA és una empresa de capital nacional fundada el 1974 per un grup de professionals amb l'objectiu d'oferir a la indústria la seva experiència en el muntatge i el manteniment d'instal•lacions industrials. Des d'aleshores, l'objectiu principal de l'empresa ha estat donar un servei de qualitat, amb una execució segura i ajustada econòmicament i pel que fa al termini, per a la qual cosa ha desenvolupat una organització eficaç.
>Activitats Industrials
Muntatge i manteniment d'instal•lacions industrials d'emmagatzematge i transvasament de fluids. Especialistes en el muntatge de canonades i equips en instal•lacions de combustibles líquids i gasos, vapor, olis, productes químics, alimentació, etc.
Disseny i muntatge d'instal•lacions de Defensa Contra Incendis (DCI): sistemes de detecció i de protecció contra incendis en plantes d'emmagatzematge i de transvasament de combustibles
>Projectes i desenvolupaments 3D